1. Aanmelden voor de markten van Pajo-Evenementen kan alleen via onze website, per brief of e-mail.
2. U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn op uw plaats, de tijden vind u op de informatie brief deze ontvangt u in de week voor de markt begint of kunt u zien op onze website.
3. De kraam of grondplaats dient 30 minuten voor aanvang van de markt te zijn ingericht.
4. Auto’s en aanhangers op het marktterrein is alleen toegestaan in overleg met Pajo-Evenementen.
5. De gehuurde kraam of grondplaats dient van het begin tot einde markt bemand te zijn.
6. Het is niet toegestaan om de markt voor sluitingstijd te verlaten of eerder in te gaan pakken, houd u zich hier niet aan dan zal verdere deelname worden uitgesloten.
7. Opdrachten van marktmeester, politie en brandweer dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.
8. Bij het verlaten van de markt dient u zelf uw afval mee te nemen hier wordt op gecontroleerd, laat u toch uw afval achter dan zullen wij dit in rekening brengen door middel van een extra factuur ad € 25,- excl.BTW.
9. Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen en of te nuttigen tijdens de markt/achter uw kraam!
10. De toegangen of uitgangen van winkels en woningen mogen niet worden belemmerd door b.v. auto’s.
11. Het is niet toegestaan om handel te verkopen die niet op het inschrijfformulier zijn vermeld.
12. Als deelnemer met de branche food bent u zelf verantwoordelijk voor uw bak en of kooktoestellen, u dient zelf zorg te dragen voor de benodigdheden zoals b.v. goedgekeurde brandblussers en het naleven van de voorschriften van de Voedsel en warenautoriteit en de brandweer.
13. Het is niet toegestaan om buiten uw gehuurde kraam of grondplaats dozen, kledingrekken, parasols of andere obstakels te plaatsen wordt dit toch gedaan dan zullen wij dit in rekening brengen.
14. Pajo-Evenementen is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade van omvallende kramen door wind en dergelijke komen voor eigen risico van de huurder/deelnemer zelf. U neemt voor 100% op eigen risico deel aan onze markten.
15. Deelname aan onze markten zijn pas definitief als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze rekening. Doet u dit niet dan bent u niet verzekerd van een plaats op de door u geboekte markten. Boekingen die niet zijn betaald en niet zijn afgemeld conform artikel 16, dienen alsnog te worden voldaan. Wanneer u in gebreke blijft zal het factuurbedrag en alle bijkomende kosten op u worden verhaald door ons incassobureau.
16. Annuleringen dient u 14 dagen voor de geboekte markt aan ons door te geven per brief, telefoon of e-mail. De annulering is geldig na bevestiging van onze kant.
17. Wij doen aan branche-bescherming maar alleenrecht kan niet worden verleend.
18. Pajo-Evenementen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende op komst van bezoekers en omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelasting van hogerhand.
19. Restitutie van geld voor welke reden dan ook is niet mogelijk.
20. Er is niet op alle markten stroomvoorziening aanwezig, mocht dit het geval zijn dient u dit zelf met de winkeliers of bewoners te regelen.